Met het ”Ik sponsor een weeskind-project” kunt u dit weeskind voor een bedrag van €270,- per zes maanden of €540,- per 12 maanden sponsoren.

Wilt u dit weeskind sponsoren?

Vult u het onderstaande formulier correct in

.

Naam:                        Khadija Oewais Othmaan Noor
Geslacht:                   Vrouwelijk
Geboortejaar:            2013
Dossiernummer:       000.601

Met het ”Ik sponsor een weeskind-project” kunt u een door u gekozen weeskind voor een bedrag van €270,- per zes maanden sponsoren. Door uw steun neemt u een grote zorg af van een weeskind.

Wie zijn deze kinderen?

De weeskinderen die gesponsord kunnen worden komen uit Somalië. Het land is al vele jaren onstabiel. Somalië heeft naast de burgeroorlog waarbij veiligheid in vele gebieden te waarborgen is heeft het ook te maken met armoede, droogte, hongersnood, gebrek aan werkgelegenheid en nog veel meer. Daardoor komen vele kinderen zonder ouder of soms zonder beide ouders te zitten. Vaak zijn ze ook getraumatiseerd. Er zijn weinig tot geen inkomsten. Hierdoor zijn de familieleden niet in staat om voor deze kinderen te zorgen.

Maar… met uw donatie kunt u hier verandering in brengen!

Hoe kunt u persoonlijk verandering in de situatie van de kinderen brengen?

Hieronder leest u een korte profielbeschrijving van de weeskinderen die gesteund kunnen worden. Zelf kunt u aangeven welk weeskind u wilt sponsoren.

Na uw eerste donatie krijgt u het dossier van het kind opgestuurd via de mail wat bestaat uit meer informatie over het weeskind. Verder ontvangt u elke maand een video waarin het geldbedrag wordt overhandigd en met een bedankje. Tevens zullen wij u in het dossier voorzien van meer informatie over de vervolgstappen van het project. Wij leggen u in dit dossier meer uit over dit project.

Hoeveel kost het om een weeskind maandelijks te sponsoren?

Het sponsoren van een weeskind kost €270,- per zes maanden of €540,- per jaar. U kunt er voor kiezen om het bedrag over te maken op ons rekeningnummer. Tevens kunt u kiezen om ons het bedrag af te laten schrijven van uw rekeningnummer met behulp van automatisch incasso. Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier. Wilt u een hoger bedrag doneren? In overleg met de stichting is dat mogelijk (bijvoorbeeld in geval van het Suiker- en/of Offerfeest). Neemt u hiervoor wel eerst contact met ons op.

Projectvoorwaarden

Wij vragen u om een weeskind minimaal zes maanden te sponsoren. De weeskinderen zijn kwetsbaar en getraumatiseerd. Wij willen de kinderen niet teleurstellen door na een maand aan te geven dat de donateur geen geld meer over maakt. Indien u na uw halfjaarlijkse donatie niet meer in staat bent om een weeskind te sponsoren, geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan ons zodat wij een nieuwe sponsor kunnen vinden voor het kind. Bent u niet in staat om een halfjaarlijkse donatie over te maken van €270,-? Dan kunt u een door u gekozen bedrag overmaken met als omschrijving: ”Algemeen weesfonds.” Uit het algemene weesfonds zorgen wij dat weeskinderen die nog geen vaste sponsor hebben, toch maandelijks een vast kunnen bedrag ontvangen. Zo kunnen ook deze kinderen voorzien worden in eten, drinken en kleding.

Sponsoring aanmelden

Wilt u een weeskind sponsoren? Klik dan op een weeskind. Nadat wij het formulier hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Zorgt u dus voor dat u een correct telefoonnummer en correcte e-mailadres invult.